MM GRUPA sp. z o.o. sp. k.
Biuro Obrachunkowe


Kosynierów Gdyńskich 104/2
66-400 Gorzów Wlkp.               Kasy fiskalne w 2015 roku

      Obecne rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązuje do końca 2014 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowego rozporządzenia w sprawie tych zwolnień. Rozporządzenie ma obowiązywać przez dwa nadchodzące lata, czyli w 2015 r. oraz w 2016 r. Wynika z niego, iż Ministerstwo Finansów zwiększa grupę podmiotów zobowiązanych do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących.

W 2015 i 2016 roku będą obowiązywały te same limity zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących jak w roku 2014, czyli: 
 • zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w sytuacji gdy kwota obrotu z tytułu tej sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł.
 • podatnicy rozpoczynający w danym roku podatkowym sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych zwolnieni są z ewidencjonowania sprzedaży w kasie fiskalnej w danym roku podatkowym, jeżeli przewidywany przez nich obrót z tego tytułu nie przekroczy w tym roku, w proporcji do okresu wykonywania wskazanych czynności, kwoty 20.000 zł.

Obecnie zwolnione z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących, są czynności wymienione w załaczniku do rozporządzenia. W 2015 roku zwolnione czynności będą także wyminione w załączniku do rozporządzenia. W planach Ministerstwa Finansów są:
 • dodanie do tego załącznika poz. 47 i objęcie zwolnieniem z ewidencjonowania dostawy towarów i świadczenia usług podmioty, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zaliczane są przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, dokumentowanej w całości fakturą;
 • usunięte zostanie zwolnienie poz. 34, w myśl którego kasy nie muszą stosować podatnicy, którzy świadczą usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie są spełnione następujące warunki:
  1. każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę;
  2. liczba świadczonych usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20;
 • usunięte zostanie rownież zwolnienie poz. 43, czyli zwolnienie ze względu na formę zapłaty sprzedaży biletów i rezerwacji miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich;

Od przyszłego roku Ministerstwo Finansów planuje rozszerzyć katalog zwolnień podmiotowych jak i przedmiotowych. Poniżej przedstawiamy towary i usługi, których dostawę podatnik będzie musiał od 2015 roku ewidencjnować za pomocą kas rejestrujących:
 • dostawa perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyjątkiem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
 • naprawa pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów (w tym naprawa opon, ich zakładanie, bieżnikowanie i regenerowanie),
 • wymiana opon i kół,
 • badania i przeglądy techniczne pojazdów,
 • opieka medyczna świadczona przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • usługi prawne (w tym w zakresie doradztwa podatkowego), z wyjątkiem usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P,
 • usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,
 • usługi gastronomiczne, z wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów oraz w sposób określony w poz. 43 załącznika do rozporządzenia;

Planuje się utrzymanie zasady, że utrata prawa do zwolnienia z ewidencjonowania następuje po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wystąpiło zdarzenie uniemożliwiające korzystanie ze zwolnienia.

Przy czym założono, że w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia ze względu na wysokość osiąganych obrotów, którzy po dniu 31 grudnia 2014 r. będą kontynuowali wykonywanie usług wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c)-i), jedynie do dnia 28 lutego 2015 r. ich świadczenie będzie mogło korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania.

Natomiast u podatników rozpoczynających po 31 grudnia 2014 r. wykonywanie tych usług zastosowanie będą miały regulacje przewidujące ich zwolnienie przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik rozpoczął ich wykonywanie.

W przypadku podatników, którzy utracą prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed 1 stycznia 2015 r., obowiązujące będą terminy rozpoczęcia ewidencjonowania wynikające z przepisów obecnego rozporządzenia.

Dodatkowo podatnicy, którzy do końca 2014 r. nie przestaną spełniać warunków do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w kasie fiskalnej na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, a na podstawie nowych regulacji nie będą mieli prawa do dalszego korzystania z tego zwolnienia, zobligowani będą do rozpoczęcia ewidencjonowania z dniem 1 marca 2015 r.

Ponadto w § 5 ust. 10 projektu rozporządzenia wskazano, że w razie wątpliwości związanych z ewentualnym ustaleniem przez podatników terminu rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy, gdy dla danego podatnika mogą mieć zastosowanie różne terminy utraty mocy zwolnień, stosować się będzie termin najwcześniejszy.

Żródło: www.mf.gov.plwww.gazetapodatkowa.pl; dodano 04.10.2014Podsumowanie akcji "Weź paragon"

Tegoroczna letnia akcja „Weź paragon" dobiegła końca. Przez dwa miesiące pracownicy administracji skarbowej informowali, jak ważne jest wzmacnianie warunków uczciwej konkurencji i ograniczanie „szarej strefy".

Wzmożona aktywność pracowników urzędów kontroli skarbowej oraz pracowników izb skarbowych w całej Polsce trwała od 1 lipca do 31 sierpnia. Kontrolerzy sprawdzali, czy przedsiębiorcy rzetelnie rejestrują obroty ze sprzedaży towarów i usług przy zastosowaniu kas fiskalnych oraz czy wydają paragony potwierdzające zawarte transakcje.

Pracownicy skarbówki pojawiali się najczęściej u osób prowadzących sklepy i różnego rodzaju punkty usługowe, na targowiskach i bazarach, podczas imprez plenerowych, w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych, w busach i autokarach kursujących między najbardziej popularnymi miejscowościami danego regionu. Sprawdzali nie tylko sprzedawców, ale także zwracali uwagę na zachowanie osób sprawujących nadzór nad ich pracą.

Jak co roku akcja miała również charakter edukacyjny. Inspektorzy informowali, dlaczego opłaca się żądać i odbierać paragony fiskalne, podkreślając, że paragon to dowód zakupu, niezbędny przy reklamacji czy zwrocie towaru, a także potwierdzenie uczciwego rozliczania się przedsiębiorcy z budżetem. To również pewność, że podatek wliczony w cenę towaru i zapłacony przez kupującego przekazany zostanie do budżetu państwa, co ograniczy „szarą strefę" i wesprze uczciwą konkurencję.

Akcja „Weź paragon" to nie tylko kampania edukacyjna, to również działania prewencyjne. W całej letniej akcji nałożono 27 267 mandatów na kwotę 7 221 858 zł.

Żródło: www.mf.gov.pl; dodano 16.11.2013

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem